Σε ποιους απευθύνεται:

Μπορούν να προτείνουν εισηγήσεις ερευνητές, διαμορφωτές πολιτικών, επαγγελματίες, Νέοι επιστήμονες, φοιτητές και απόφοιτοι από όλες τις επιστημονικές αφετηρίες σε διεπιστημονικό πλαίσιο και εργαζόμενοι στις κάτωθι ενδεικτικές κατηγορίες βιβλιοθηκών:

 • Ακαδημαϊκές
 • Αρχειακοί φορείς
 • Γεωγραφικές
 • Δημόσιες
 • Δημοτικές
 • Επιστημών Υγείας
 • Ερευνητικές
 • Ιδιωτικών φορέων
 • Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων
 • Κυβερνητικές
 • Μουσικές
 • Ναυτιλιακές
 • Νομικές
 • Οικονομικές
 • Παιδικές Εφηβικές
 • Σχολικές
 • Τέχνης και αρχαιολογίας