Πρόγραμμα Χορηγιών

Χρυσοί Χορηγοί (από 3000€ και πάνω)

 • Εκθεσιακό τραπέζι
 • Παρουσίαση δέκα λεπτών κατά την έναρξη του συνεδρίου
 • Αναζητήσιμο λογότυπο στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας του συνεδρίου
 • Αναζητήσιμο λογότυπο στη σελίδα χορηγών του συνεδρίου με αναγνώριση επιπέδου χορηγίας
 • Διαφημιστικό υλικό στις τσάντες του συνεδρίου (μέχρι τρία αντικείμενα)
 • Δημιουργία τριών αναρτήσεων στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του συνεδρίου και της ΕΕΒΕΠ
 • Αποστολή δύο email στους συνέδρους
 • Δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο τριών εκπροσώπων του χορηγού
 • Αναφορά με λογότυπο σε ειδική σήμανση μέσα στο συνεδριακό χώρο
 • Ολοσέλιδη διαφήμιση στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Αργυροί Χορηγοί (από 2000€ έως 2999€)

 • Αναζητήσιμο λογότυπο στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας του συνεδρίου
 • Αναζητήσιμο λογότυπο στη σελίδα χορηγών του συνεδρίου με αναγνώριση επιπέδου χορηγίας
 • Διαφημιστικό υλικό στις τσάντες του συνεδρίου (μέχρι τρία αντικείμενα)
 • Δημιουργία δύο αναρτήσεων στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του συνεδρίου και της ΕΕΒΕΠ
 • Αποστολή ενός email στους συνέδρους
 • Δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο δύο εκπροσώπων του χορηγού
 • Αναφορά με λογότυπο σε ειδική σήμανση μέσα στο συνεδριακό χώρο
 • Αναφορά με λογότυπο στο πρόγραμμα του συνεδρίου (σε μία σελίδα για όλους τους αργυρούς χορηγούς)

Χάλκινοι Χορηγοί (από 900€ έως 1999€)

 • Αναζητήσιμο λογότυπο στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας του συνεδρίου
 • Αναζητήσιμο λογότυπο στη σελίδα χορηγών του συνεδρίου με αναγνώριση επιπέδου χορηγίας
 • Διαφημιστικό υλικό στις τσάντες του συνεδρίου (μέχρι τρία αντικείμενα)
 • Δημιουργία μιας ανάρτησης στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του συνεδρίου και της ΕΕΒΕΠ
 • Δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο ενός εκπροσώπου του χορηγού
 • Αναφορά χορηγού με λογότυπο σε ειδική σήμανση μέσα στο συνεδριακό χώρο
 • Αναφορά χορηγού στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Χορηγοί Συνεδριών

Keynote speaker – (600€)

 • Αναφορά του χορηγού στην αρχή και το τέλος της ομιλίας
 • Αναφορά χορηγού (όνομα και λογότυπο) σε ειδική σήμανση μέσα στο συνεδριακό χώρο
 • Αναφορά χορηγού στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Συνεδριών (sessions) – (300€)

 • Αναφορά χορηγού στην αρχή της συνεδρίας
 • Αναφορά χορηγού στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Εργαστηρίων (workshops) – (400€)

 • Αναφορά του χορηγού στην αρχή του εργαστηρίου
 • Αναφορά χορηγού στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Χορηγοί Φιλοξενίας

Διαλείμματος (500€) (καφές, ροφήματα, σνακ)

 • Αναφορά χορηγού στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Αναλώσιμων (600€) (τσάντες, έντυπο υλικό, βεβαιώσεις συμμετοχής)

 • Αναφορά χορηγού (όνομα και λογότυπο) σε ειδική σήμανση μέσα στο συνεδριακό χώρο

Άλλες δυνατότητες Διαφήμισης

Social media post (200€)

 • Δημιουργία μιας ανάρτησης στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕΒΕΠ