Θεματικοί Άξονες

 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός
 2. Αναδυόμενες τεχνολογίες στις βιβλιοθήκες
 3. Οργάνωση και διοίκηση
 4. Μάρκετινγκ
 5. Βιωσιμότητα των βιβλιοθηκών
 6. Οργανωσιακή συμπεριφορά και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 7. Δεξιότητες του βιβλιοθηκονόμου στον 21ο αιώνα
 8. Δίκαιο της πληροφορίας και βιβλιοθήκες
 9. Επαγγελματικά δικαιώματα και επαγγελματική ανάπτυξη
 10. Η ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και ο ρόλος των βιβλιοθηκών
 11. Έρευνες χρηστών και ανάγκες πληροφόρησης
 12. Αναγνωστική πολιτική, εκδοτική δραστηριότητα και βιβλιοθήκες
 13. Πληροφοριακή Παιδεία και Παιδεία των Μέσων
 14. Συμμετοχικές διαδικασίες και βιβλιοθήκες
 15. Συνέργειες, Διεπιστημονικότητα, Δίκτυα
 16. Επιστήμη των πολιτών
 17. Βιβλιοθήκες, προσβασιμότητα και κοινωνικό αποτύπωμα
 18. Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία (μνήμη, παραγωγή προστιθέμενης αξίας, εξέλιξη)