Διαδικτυακή Παρακολούθηση

Το Συνέδριο μεταδίδεται διαδικτυακά ελεύθερα.

Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, μπορούν να συνδεθούν στο Κανάλι YouTube της ΕΕΒΕΠ και στον ιστότοπο του Συνεδρίου ΕΕΒΕΠ 2023 τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής του Συνεδρίου. Επειδή το Συνέδριο διεξάγεται με φυσική παρουσία, δεν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με παρεμβάσεις, ερωτήσεις και τοποθετήσεις διαδικτυακά, όπως επίσης και δεν θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στην περίπτωση της διαδικτυακής σύνδεσης και παρακολούθησης του Συνεδρίου, αλλά ούτε χρειάζεται η εγγραφή και η πληρωμή του σχετικού αντιτίμου.